• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro

teze de doctorat


LISTA DOCTORANZILOR
FACULTATII DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA
CARE AU OBTINUT TITLUL STIINTIFIC DE DOCTOR


Nr.
crt.
Domeniul de doctorat
Nume doctorand
Titlul tezei de doctorat
Numele conducatorului de doctorat
Anul acordarii titlului stiintific de doctor
1.
INGINERIA MATERIALELOR
BREZOI A. Dragoş- Viorel
Materiale magnetice nanocompozite pe bază de oxizi de fier
Prof. univ. dr. Gheorghe IONIŢĂ
2008
2.
INGINERIA MATERIALELOR
CATANGIU I. Adrian
Cercetări asupra comportării materialelor compozite stratificate cu matrice organică la solicitările termice şi mecanice
Prof. univ. dr. Gheorghe IONIŢĂ
2008
3.
INGINERIA MATERIALELOR
DUMITRIU L. Irina
Studiul materialelor suport cu aplicaţii în restaurarea şi conservarea operelor de artă
Prof.univ.dr. Rodica ION
2011
4.
INGINERIA MATERIALELOR
FIERĂSCU D. Radu Claudiu
Nanomateriale funcţionalizate pe bază de fulerene cu aplicaţii biomedicale
Prof.univ.dr. Rodica ION
2011
5.
INGINERIA  MATERIA- LELOR
SORA N. Sergiu
Materiale magnetice de tip core-shell cu aplicaţii în biomedicină
Prof.univ.dr. Rodica Mariana ION
2011
6.
INGINERIA MATERIALELOR
SURUGIU M. Gheorghe
Cercetări privind îmbunătăţirea proceselor termice la agregatele termotehnologice în corelaţie cu natura căptuşelilor refractare
Prof.univ.dr. Nicolae ANGELESCU
2011
7.
INGINERIA MATERIALELOR
CÎRSTEA I. Elena Valentina (STOIAN)
Cercetări privind materialele compozite cu matrice polimerică absorbante de radiaţie electromagnetică
Prof.univ.dr. Gheorghe IONIŢĂ
2011
8.
INGINERIA MATERIALELOR
ELEKEŞ L. Carmen Cristina
Studii şi cercetări cu privire la remedierea solurilor poluate cu metale grele prin aplicarea unor procedee ecotehnologice
Prof.univ.dr. Gheorghe IONIŢĂ
2011
9.
INGINERIA MATERIALELOR
PĂUNESCU I. Lucian
Eficientizarea fluxurilor tehnologice funcţie de natura căptuşelilor refractare ale oalelor de turnare din industria oţelului
Prof.univ.dr. Nicolae ANGELESCU
2012
10.
INGINERIA MATERIALELOR
POP M.M. Simona Florentin
Materiale supramoleculare pentru terapii medicale complementare
Prof.univ.dr. Rodica Mariana ION
2012
11.
INGINERIA MATERIALELOR
PETRE C. Constanţa (ITTU)
Materiale oxidice utilizate ca pulberi de turnare în siderurgie
Prof.univ.dr. Nicolae ANGELESCU
2012
12
  INGINERIA MATERIALELOR
PETRIŞOR V.
Graţiela
(GAMARD)
Noi materiale hibride nanostructurate cu
aplicaţii în eliberarea controlată a
medicamentelor
Prof.univ.dr. Rodica Mariana ION
2012
13.
INGINERIA MATERIALELOR 
POINESCU
Aurora Anca

Cercetări privind noi materiale compozite hibride cuproprietăţi biofuncţionale/
biocompatibile

Prof.univ.dr. Rodica Mariana ION
2012
14.
  INGINERIA MATERIALELOR

UNGUREANU N. Dan Nicolae

Cercetari privind obtinerea si caracterizarea unor biomateriale ceramice
Prof.univ.dr. Nicolae ANGELESCU
2012
15.
INGINERIA MATERIALELOR 
IONITA Cristina (STANCU)

Sisteme liante complexe folosite la obţinerea betoanelor de înaltă performanţă în contextul utilizării cimentului cu compuşi mineralogici înalt refractari

Prof.univ.dr. Nicolae ANGELESCU
2013
16.
INGINERIA MATERIALELOR   
BUNGHEZ I. Ioana
Metode inovative de obţinere a
nanomaterialelor de aur şi argint cu
activitate antioxidantă
Prof.univ.dr. Rodica Mariana ION
2013
17.
  INGINERIA MATERIALELOR
FARAON Victor Alexandru
Cercetări privind nanomateriale zeolitice avansate cu aplicaţii în procese fotocatalitice şi de fotostabilizare
Prof.univ.dr. Rodica Mariana ION
2013
18.
  INGINERIA MATERIALELOR
MĂNESCU M.M.
Ciprian
Studii şi cercetări asupra comportării unor
materiale utilizate la construcţia sculelor
aşchietoare din industria lemnului
Prof.univ.dr. Gheorghe IONIŢĂ
2013
19.
  INGINERIA MATERIALELOR
PETRACHE G.
Elena
(CHIŢANU)
Straturi subţiri transparente conductoare de
zno dopat cu aluminiu, utilizate în structuri
fotovoltaice organice
Prof.univ.dr. Gheorghe IONIŢĂ
2013
20.
  INGINERIA MATERIALELOR
CHIRAN D.V.
Andrei Ionuţ
Cercetări privind influenţa parametrilor
tehnologici asupra caracteristicilor
mecanice ale benzilor din oţel inoxidabil
laminate la rece
Prof.univ.dr. Zorica BACINSCHI
2013
21.
INGINERIA MATERIALELOR 
FLUIERARU P.
Crisitan-Petre
Studii şi cercetări privind utilizarea
siliciului monocristalin la fabricarea
celulelor solare
Prof.univ.dr. Zorica BACINSCHI
2013
22.
INGINERIA MATERIALELOR 
COMAN T.C.
Emilia Maria
(CIOVICĂ)
Materiale compozite cu caracteristici
performante realizate prin tehnici avansate
destinate industriei prelucrătoare
Prof.univ.dr. Zorica BACINSCHI
2014
23.
INGINERIA MATERIALELOR 
IANCU S.
Rusăndica
(STOICA)
Nano/microsisteme de încapsulare a unor
materiale polifenolice
Prof.univ.dr.
Rodica-Mariana
ION
2014
24.

  INGINERIE MECANICA

KUFNER M.
Andreea-
Georgiana
Studii şi cercetări privind transferul termic
al nanofluidelor pe bază de oxizi de
aluminiu
Prof.univ.dr.
Viviana FILIP
2014
25.
  INGINERIA MATERIALELOR
MOISĂ I.
Alexandru-
Bogdan
Optimizarea proprietăţilor mecanice ale
benzilor laminate la rece din oţel
inoxidabil
Prof.univ.dr. Zorica BACINSCHI
2014
26.
INGINERIA MATERIALELOR 
STANCIU I.
Darius
Betoane speciale cu aditivi
Prof.univ.dr. Nicolae ANGELESCU
2014
27.
 INGINERIA MATERIALELOR
TEODORESCU
I. Sofia
Evaluarea şi decontaminarea cu
nanomateriale a metalelor grele în prezenţa
fosforului, din solurile afectate de poluarea
industrială
Prof.univ.dr.
Rodica-Mariana
ION
2014
28.
  INGINERIA MATERIALELOR
TOGAN I.
Valentin-Cristian
Cercetări în domeniul biomaterialelor cu
straturi protectoare anticorosive
Prof.univ.dr. Zorica BACINSCHI
2014
29.
  INGINERIE MECANICA
VASILE I.
Gheorghe
Cercetări şi contribuţii originale în
dezvoltarea sistemelor tehnologice de
fabricaţie semiautomate din domeniul
dispozitivelor medicale
Prof.univ.dr.
Cornel MARIN
2014
30.
INGINERIA MATERIALELOR 
ACMOLA N.
Leila (ZEVRI)
Cercetări asupra nanocompozitelor
polimer-nanoparticule utilizate în
traductori
Prof.univ.dr.
Zorica BACINSCHI
2014
31.
  INGINERIE MECANICA
IANCU L.
Andreea-Nicoleta
Cercetări şi contribuţii proprii în
dezvoltarea unui dispozitiv dinamic de tip
pernă acţionat cu muşchi pneumatici,
pentru prevenirea escarelor
Prof.univ.dr.
Viviana FILIP
2014
32.
  INGINERIA MATERIALELOR
ION F. Ioana-
Mirabela
Betoane cu adaosuri polimerice şi
proprietăţi reologice îmbunătăţite
Prof.univ.dr. Nicolae ANGELESCU
2014
33.
  INGINERIA MATERIALELOR
PRICEPUTU L.
Ionuț-Lucian
Îmbunătăţirea calităţii benzilor din oţel
inoxidabil laminate la rece
Prof.univ.dr.
Zorica BACINSCHI
2014
34.
INGINERIE MECANICA 
CONSTANTINE
SCU O.
Alexandru
Studii şi contribuţii privind sistemele
modulare şi adaptive de control
dimensional, inteligent şi ultraprecis
Prof. univ. dr.
Gheorghe
GHEORGHE
2014
35.
  INGINERIE MECANICA 
DUMITRU M.
Veronica
(DESPA)
Sistem mecatronic pentru micromanipulare
de înaltă precizie realizat prin tehnologii de
prototipare rapidă
Prof. univ. dr.
Gheorghe
GHEORGHE
2014
36.
  INGINERIA MATERIALELOR
ROŞCA C. Elena-
Janina (VÎLCEA)
Studiu privind materialele polimerice
compozite ignifugate
Prof.univ.dr.
Rodica-Mariana
ION
2015
37.
  INGINERIA MATERIALELOR
RUCĂREAN I.
Sanda-Maria
(DONCEA)
Conservarea obiectelor pe suport papetar
cu ajutorul nanomaterialelor
Prof.univ.dr.
Rodica-Mariana
ION
2015
38.
 INGINERIE MECANICA 
MIHAI I. Simona
O nouă soluţie constructivă pentru
articulaţia implantului de şold, în vederea
îmbunătăţirii comportării tribologice
Prof.univ.dr.
Viviana FILIP
2015