• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro

ADMITERE LICENȚĂ


In cadrul Facultatii Ingineria Materialelor si Mecanica, concursul de admitere pentru anul universitar 2022-2023 se va desfasura pe baza de dosar, dupa urmatoarele criterii:

Criterii generale:
- Media examenului de bacalaureat - pondere 100%

Criterii de departajare:
1. Media primelor doua probe scrise din cadrul examenului de bacalaureat
2. Nota obtinuta la proba scrisa în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba si literatura româna
REZULTATE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

CANDIDATII DECLARATI ADMISI LA STUDII FINANTATE DE LA BUGET (FARA TAXA) SI IN REGIM CU TAXA SUNT ASTEPATATI LA SEDIUL FACULTATII DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA, IN PERIOADA 21-24 SEPTEMBRIE 2022, INTRE ORELE: 9.00 - 17.00 , PENTRU INCHEIEREA CONTRACTELOR DE STUDII.
CANDIDATII DECLARATI ADIMISI CARE NU VOR INCHEIA CONTRACT DE STUDII IN PERIOADA SPECIFICATA ISI VOR PIERDE CALITATEA DE STUDENT.

 
ADMITERE 2022
SESIUNEA SEPTEMBRIE


CIFRA DE SCOLARIZARE

Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica
Domeniul de licenta / Specializarea
Locuri fara taxa
Locuri cu taxa
Ingineria materialelor / Stiinta materialelor
8
29
Ingineria materialelor / Ingineria biomaterialelor
-
-
Inginerie Mecanica / Echipamente si Instalatii Industriale
11
27


Acte necesare pentru concurs:


1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta / adeverința eliberată de instituția de învătământ (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzitoare anului școlar curent), în original sau în copie conform cu originalul;
2. foaia matricolă, ce cuprinde mediile obținute de candidați pe parcursul anilor de liceu, în original sau copie conform cu originalul;
3. certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;
4. copie act de identitate;
5. adeverință medicală;
6. trei fotografii, tip buletin de identitate;
7. chitanța reprezentând achitarea taxei de înscriere;
8. certificat de căsătorie, în copie conform cu originalul (dacă este cazul);
9. dosar plic (carton)

OBLIGATORIU la încheierea contractelor de studii:

1. Dosarul de înscriere trebuie să conțină TOATE ACTELE enumerate mai sus (DIPLOMA DE BACALAUREAT TREBUIE SĂ FIE ÎN ORIGINAL!).
2. În plus:
- fișa de înscriere generată de calculator după înscriere, semnată
- chitanța de 200 lei (taxa de înmatriculare în anul I de studii) - pentru candidații admiși la buget (studii fără taxă);
- chitanța de 200 lei (taxa de înmatriculare în anul I de studii) + chitanța de 800 lei (prima tranșă din taxa de studii) - pentru candidații admiși la studii cu taxă.