• +40 769.076.852
  • fimm@valahia.ro

Domenii de licență

Domeniul INGINERIA MATERIALELOR pregateste specialisti cu competente în: selectarea judicioasa a materialelor pentru diverse aplicatii industriale, îmbunatatirea performantelor materialelor existente, proiectarea de materiale noi cu proprietati impuse, cercetarea privind obtinerea si dezvoltarea materialelor noi de înalta performanta, analiza si expertizarea avariilor cauzate de materiale, selectia tehnologiilor optime de prelucrare functie de caracteristicile impuse [citeste...].


Domeniul INGINERIE MECANICA are ca obiectiv principal formarea de ingineri de conceptie, fabricatie, exploataresi cercetare, cu specific mecanic. Studentii au posibilitatea de a-si însusi cunostinte de SOLID WORKS, CATIA V5, COSMOS WORKS. Absolventii specializarii sunt capabili sa desfasoare activitati de proiectare, fabricare, exploatare, intretinere si cercetare stiintifica, sa aplice tehnici moderne de programare si sa utilizeze tehnologii moderne pentru dezvoltarea unor sisteme de productie noi [citeste...].


Specializarea INGINERIA BIOMATERIALELOR
Domeniul biomaterialelor este de mare actualitate și dezvoltă aplicaţii de vârf în industrie, mai ales astăzi când cerința de materiale noi cu proprietăţi impuse este în continuă creştere. Parcurgerea acestui program urmăreşte acumularea de competenţe suplimentare în domeniul obținerii, expertizării şi testării biomaterialelor, creionându-se astfel premisele pentru oportunităţi sporite pe piaţa muncii. Absolvenţii acestui program de studii de licență pot fi angajaţi la firmele industriale/agenţii economici din judeţ, din ţară sau din spaţiul european, unde pot desfășura activi- tăți de management și marketing în domeniul proiectării și caracterizării biomaterialelor.