FIMM

FIMM

 
 
  Informatii facultate

DEPARTAMENTUL
MATERIALE, ECHIPAMENTE, INSTALATII SI ROBOTI

Nr.
Nume si prenume Functia
1. Prof.dr. ing. Cornel MARIN Membru
2. Prof.dr. ing. Vasile BRATU Membru
3. Conf.dr.ing. Ivona PETRE Membru
4. Conf.dr. ing. Mircea VLADESCU Membru
5. Conf.dr. ing. Florin POPA Membru
6. Conf.dr.ing. Adriana CARSTOIU Director de departament
7. S.l.dr. ing. Mihai ARDELEANU Membru
8. Conf.dr. ing. Ileana Nicoleta POPESCU Membru
9. S.l.dr. ing. Adrian CATANGIU Membru
10. S.l.dr.chim. Cristiana ENESCU Membru
11. S.l.dr.ing. Dragos BREZOI Membru
12. Conf.dr. fiz. Violeta ANGHELINA Membru
13. S.l.dr.ing. Dragos TATARU Membru
14. S.l.dr.ing. Aurora POINESCU Membru
15. S.l .dr.ing. Carmen POPA Membru
16. S.l.dr.ing. Elena STOIAN Membru
17. S.l.dr.ing. Dan UNGUREANU Membru
18. S.l. dr. ing. Veronica DESPA Membru
19. S.l. dr. ing. Alexis NEGREA Membru
     

departament

 
 
© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica