FIMM

FIMM

 
 
  Taxe

CUANTUMUL TAXELOR DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE ORGANIZAT ÎN SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2019 ŞI AL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE
PE PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR 2019 / 2020

  A. Taxe de înscriere la concursul de admitere

Nr. crt.

Activitatea

Cuantumul taxei

1

Admitere în anul I la studii universitare de licenţă

130 lei

2

Admitere la continuare de studii

130 lei

3

Admitere la a II-a specializare

130 lei

4

Admitere la studii universitare de masterat

130 lei

5

Admitere la studii universitare de doctorat

500 lei

6

Admitere la studii postuniversitare de perfecţionare

130 lei

Sunt scutiti de plata taxei de înscriere:

1. Candidaţii orfani de unul sau ambii părinţi şi care au vârsta până la 26 de ani

2. Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, la data înscrierii

3. Copiii cadrelor didactice aflate în activitate (cadre didactice în învățământul universitar și preuniversitar) şi au vârsta până la 26 de ani

4. Candidații care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități

5. Candidații care sunt angajați ai Universității Valahia și ai firmei SC Valahia SA

6. Copiii angajaților Universității Valahia și ai firmei SC Valahia SA

· Beneficiazã de reduce cu 50%

1. Candidații cu un părinte salariat în învățământ, iar candidatul are vârsta până la 26 de ani

2. Candidații care se înscriu la mai multe concursuri de admitere din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, începând cu al doilea dosar

  B. Taxe de şcolarizare (pentru cei admisi la studii cu taxa)

Nr. crt. Activitatea
Cuantumul taxei 2019-2020 (lei/an)
Achitata integral pana la data de 15.X.2019
Achitata in transe
1
Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă
3200
3200
2
Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat
3500
3500
3
Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat
4500

 

ADMITERE 2019

 
 
© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica