FIMM

FIMM

 
 
  ADMITERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
Descarca poster ADMITERE 2019In cadrul Facultatii Ingineria Materialelor si Mecanica, concursul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 se va desfasura pe baza de dosar, dupa urmatoarele criterii:

Criterii generale:
- Media examenului de bacalaureat - pondere 100%

Criterii de departajare:
1. Media primelor doua probe scrise din cadrul examenului de bacalaureat
2. Nota obtinuta la proba scrisa în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba si literatura româna


CANDIDATII DECLARATI ADMISI LA STUDII FINANTATE DE LA BUGET (FARA TAXA) SI IN REGIM CU TAXA SUNT ASTEPATATI LA SEDIUL FACULTATII DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA, IN PERIOADA 24-27 SEPTEMBRIE 2019, INTRE ORELE: 8.00 - 16.00 , PENTRU INCHEIEREA CONTRACTELOR DE STUDII.
CANDIDATII DECLARATI ADIMISI CARE NU VOR INCHEIA CONTRACT DE STUDII IN PERIOADA SPECIFICATA ISI VOR PIERDE CALITATEA DE STUDENT.

 
ADMITERE 2019
SESIUNEA IULIE


CIFRA DE SCOLARIZARE

Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica
Domeniul de licenta / Specializarea
Locuri fara taxa
Locuri cu taxa
Ingineria materialelor / Stiinta materialelor
33
25
Inginerie Mecanica / Echipamente si Instalatii Industriale
34
25


Acte necesare pentru concurs:


• Fisa de înscriere;
• Carte de identitate – original si copie;
• Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente cu acestea, în original sau copii conform cu originalul;
• Absolventii de liceu din promotia anului 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat. Acesti candidati, în cazul în care vor fi declarati admisi în urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original pâna la data specificata de catre Comisia de Admitere;
• Certificat de nastere, în copie conform cu originalul;
• Adeverinta medicala tip , eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la concursul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
• Candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale în care se va mentiona - în mod expres - gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din ordinul Ministrului Sanatatii nr. 427/1979.
• Trei fotografii tip buletin de identitate
• Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, în original, sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;
• Certificat de casatorie, în copie conform cu originalul (daca este cazul);
• Dosar plic;
• Chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere;

• Acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - în cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii - în cazul celor aflati în aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic).

Absolventii de invatamant superior cu diploma de licenta (sau echivalenta cu aceasta) care doresc sa urmeze o a doua specializare vor atasa la cererea de inscriere urmatoarele acte:

Actele pentru inscrierea la concursul de admitere la licenta (cele de mai sus), precum si:

Diploma de licenta sau diploma echivalenta / adeverință (pentru promoția anului 2019) cu aceasta, în original sau copie conform cu originalul (daca este cazul);
• Foaia matricola/suplimentul la diploma.

• declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul că a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu precizarea ciclului de studii și a regimului de finanțare a studiilor (loc bugetat sau cu taxă)


ADMITERE 2019

 
 
© Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica